ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประจำโรงเรียน (อ่าน 58) 12 ก.ค. 61
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำคณะศึกษาดูงาน (อ่าน 256) 14 พ.ย. 60
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ (อ่าน 355) 26 มิ.ย. 60
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ... (อ่าน 415) 19 ต.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 399) 06 ต.ค. 59
กีฬานักเรียนที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2559 (อ่าน 398) 06 ต.ค. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2558 (อ่าน 660) 16 ก.ย. 58
ในวันที่ 11 กนยายน 2558 คณะครู และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองโป่ง ฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขื่ (อ่าน 605) 03 ก.ย. 58
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย ได้ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าค่ายพุทธบุตร โรงเ (อ่าน 627) 03 ก.ย. 58
ในวันที่ 5 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดคลองโป่งฯ นำนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศ (อ่าน 660) 03 ก.ย. 58
โรงเรียนวัดคลองโป่ง ฯ "ยินดีต้องรับท่าน อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไ (อ่าน 618) 03 ก.ย. 58
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนวัดคลองโป่งฯประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 676) 24 เม.ย. 58
การคัดเลือกเกณฑ์ทหาร อำเภอศรีสำโรง วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธ (อ่าน 831) 02 เม.ย. 58
ขอเชิญชมนิทัศน์การณ์งานวิชาการ ณ โรงเรียนวัดคลองโป่ง ฯ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 (อ่าน 643) 12 มี.ค. 58