ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำคณะศึกษาดูงาน
14 พย 60 / 09.00 น.
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 
โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)  ตามโครงการมวลชนสัญจรเพื่อสร้าง "หนึ่งชุมชนหนึ่งแหล่งน้ำ"
โดย นายรักธรรม ขาวดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
นายสรศักดิ์ ศรแก้ว รักษาการณ์ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต11 อุบลราชธานี
นายนรชิต คชาชีวะ อดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี
คณะวิทยากร นำโดย
ดร.สัณหกรณ์ เรือนเงิน
ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา(ทิดเป้) พร้อมคณะ
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามโครงการมวลชนสัญจรเพื่อสร้าง “หนึ่งชุมชนหนึ่งแหล่งน้ำ”  จำนวน 70 คน
สถานที่ ที่มาศึกษาดูงานมี 3 ที่ด้วยกัน คือ 
1.โรงผลิตน้ำดื่มโรงเรียนวัดคลองโป่งฯ
2.โรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์
3.สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
เพื่อดูการบริหารจัดการน้ำให้เป็นประโยชน์สูงสุด .
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,15:24   อ่าน 198 ครั้ง