ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิลป์-ดนตรี
ศิลปศึกษา
เข้าค่ายโครงงานศิลปศึกษา
ศิลป์-ดนตรี
วงดนตรีโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)