ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ธรรมภาณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๐๖
งบประมาณ : ๒๐๐๐๐๐ บาทเศษ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โกศล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๑
งบประมาณ : ๙๐๐๐๐๐๐ บาทเศษ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๐
งบประมาณ : ๕๑๐๐๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระว่ายน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๔
งบประมาณ : ๗๕๐๐๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียนอัจแริยะ จำนวน ๑๒ ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องไอซีทีอัจฉริยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๔
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..